Bulgaria 7


January 5th, 2022

January 5th, 2022

This bitch Elena has been sleeping with my husband for months. Both of these worthless piece of feces waited until I was away in the hospital & she was staying in my home sleeping in my bed with my husband WHILE MY KIDS ARE ASLEEP IN THEIR ROOM. She had left her bottles of wine in my fridge. Like this trashy street prostitute who has no morals AT ALL!!!!!! Тази кучка Елена спи с мъжа ми от месеци. И двете безполезни изпражнения изчакаха, докато отидох в болницата, а тя остана в дома ми и спи в леглото ми със съпруга ми, ДОКАТО ДЕЦАТА МИ СПЯТ В СТАЯТА СИ. Тя беше оставила бутилките си вино в хладилника ми. Като тази кошмарна улична проститутка, която ИЗОБЩО няма морал!!!!!!

September 2, 2021

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »